krtkovanie čistenie odpadov a odtokov

Výjazd a zásah v dňoch pracovného pokoja sú bez poplatkov!

Cenník

Čistenie hlavnej trubice.

Hlavná odtoková trubka sa čistí 22 mm, alebo 32 mm špirálou.

Jeden meter čistenia.............................................10 eur

Demontáž a montáž toalety ...............................20 eur

Čistenie odpadu z drezu, umývadla, vane, sprchy, podľahovej guličky a podobne.

Jeden meter čistenia..............................................6 eur

Demontáž, montáž sifónu a iné..........................10 eur

Poplatok za hodinu zásahu je 30 eur. V tom je započítané vyčistenie sifónu, toalety a iné, prepláchnutie,premazanie a výmena tesnenia, kontrola funkčnosti a tesnenia po zásahu.

Zásah mimo Bratislavu je za výjazd a jeden km poplatok 0,50 eur. Spoplatňovanie začína pri značke koniec mesta Bratislava. Tento poplatok neplatí pri zásahu v mestských častiach Bratislavy.

Môžeme sa pochváliť, že nepoznáme poplatky za výjazd, kilometre, obhliadku, návrh riešenia v rámci Bratislavy!

Nepoznáme ani poplatky za zásah cez víkend, alebo sviatky!

Kontakt: 0914 200 444

            0950 334 333
čistenie odpadov a odtokov